Calendr Ysgol Tremeirchion Calendar 2022

Mae ein Calendr Ysgol 2022, gyda lluniau o’r plant i gyd, dal ar gael i brynu am £5.00 yr un.

Os hoffech brynu un ebostiwch Iona ein hysgrifenyddes ([email protected]) os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

Our 2022 School Calendar, with photos of all the children, is still available to buy at £5.00 each.

If you wish to buy one please email Iona our Secretary ([email protected]).

Thank you.