Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol / Guidance to educational settings about COVID-19

Dilynwch y ddolen isod i weld y canllawiau sydd wedi eu derbyn gan ysgolion

Follow the link below to access the guidance that schools have received.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-covid-19-ar-gyfer-lleoliadau-addysgol?_ga=2.255537664.949150791.1582805133-1878398548.1575307799

https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19