Canlyniadau Cystadleuaeth Gelf Nadolig Eglwys Bodfari / Bodfari Church Christmas Art Competition Results

Daeth Lella a David o Eglwys Bodfari i ymuno â ni yn ein gwasanaeth y prynhawn ‘ma er mwyn rhannu gwobrau â disgyblion yr ysgol oedd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth gelf Nadolig Eglwys Bodfari. Diolch yn fawr i’r ddau ac i’r Eglwys am y cyfle i gystadlu ac am yr holl wobrau.

Lella and David from Bodfari Church came to join us in our assembly this afternoon to share prizes with pupils who competed in the Bodfari Church Christmas art competition. Many thanks to both of them and to the Church for the opportunity to compete and for all the prizes.