Canslo Streic / Strike Action Suspended

Rydym yn deall o adroddiadau yn y wasg heno fod streic undeb yr NEU oedd i’w chynnal ar Fawrth 15fed a’r 16eg wedi ei chanslo. Os ydych chi wedi derbyn ebost am y streic heddiw, gallwch ei ddiystyrru.

We understand from reports in the press tonight that the NEU strike action that was to be held on March 15th and 16th has now been suspended. If you have received an email today regarding the strike, please ignore it.