Capel y Graig / Rock Chapel

Mae’r ysgol mewn lleoliad prydferth. Braf oedd cael cerdded i Gapel y Graig fore Gwener.  Mwynhaodd y disgyblion y daith gerdded, ymweld â’r capel a gweld yr ysgol o Garreg-fawr!

 

The school is in a beautiful location.  It was lovely being able to walk to the nearby Rock Chapel on Friday morning.  The pupils enjoyed the walk, visiting the chapel and looking down at the school!