Cardiau Nadolig / Christmas Cards

Cardiau Nadolig

Er mwyn lleihau risg ond eto er mwyn cadw hwyl y Nadolig gofynnwn yn garedig i chi yrru cardiau Nadolig i’w rhannu a’r disgyblion erbyn Dydd Llun, Rhagfyr

 14eg. Mae yno flwch post tu mewn i’r ysgol. Byddwn wedyn yn cadw’r cyfan mewn lle saff ac yn eu rhannu ar y  dydd Gwener olaf

y tymor sef Rhagfyr 18, fel bod modd sicrhau fod 72 awr wedi pasio cyn i ni eu gyrru adref gyda’ch plentyn.

Diolch

 

Christmas Cards

In order for us to lessen the risk, but yet again to keep the excitement of Christmas we ask kindly that you send cards to be passed on to friends on by Monday, December 14th. There is a post box inside the school. We will then keep them in a safe place and share out on the last Friday, December 18th when we are happy that 72 hours has passed before we send them home with your children.

Thank you