Caru Creadigaeth / Love Creation

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am gymryd rhan yn ‘Caru Creadigaeth’ yn yr Eglwys Gadeiriol, Llanelwy heddiw.

Thank you to the pupils in years 5 and 6 for taking part in ‘Love Creation’ today at the Cathedral Church in St Asaph today.