Casgliad ‘Bags2School’ Collection ~ 16.11.21

Mae pob plentyn wedi derbyn bag a gwybodaeth ‘Bags2School’ heddiw.  Gofynnwn yn garedig i chi lenwi eich bagiau gyda dillad nad ydych eu hangen bellach.  Bydd y bagiau yr ydych yn eu llenwi yn cael eu pwyso a byddwn yn derbyn arian gan y cwmni ‘Bags2School’ am y cyfanswm pwysau yr ydym yn ei gasglu.  Felly y mwyaf bagiau yr ydym yn gallu eu casglu, y mwyaf o arian yr ydym yn gallu ei godi i’r ysgol.  Os ydych yn gallu llenwi mwy nag un bag mae croeso i chi lenwi bagiau bin hefyd.  Os nad ydych yn gallu llenwi bag, a fyddech mor garedig â’u dychwelyd i’r ysgol os gwelwch yn dda.

Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd eich bagiau llawn i ni erbyn DYDD MAWRTH, 16.11.21

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Every child has received a bag and information regarding ‘Bags2School’ today.  We ask you kindly to fill the bags with clothes you no longer need.  The bags you fill for us will be weighed and we will receive money from the ‘Bags2School’ company for the total weight collected.  Therefore the more bags we can collect, the more money we can raise for the school.  If you are able to fill more than one bag you are welcome to fill bin bags too.  If you are unable to fill a bag, please would you kindly return them to school.

We ask you kindly to return your full bags to us by TUESDAY, 16.11.21

Many thanks for your support.