Casglu arian ar gyfer Gambia / Collecting Money towards Gambia

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu yn ein helpu i gasglu arian tuag at taith Anti Nia i Gambia yr Haf hwn. Casglwyd cyfanswm bendigedig o £310.

 

Thank you to all who helped us collect money towards Anti Nia’s journey to Gambia this Summer. We collected a marvellous sum of £310.