Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.

 

GWYBODAETH AM SESIYNAU KICK-IT / INFO ON KICK-IT SESSIONS

Yn anffodus overwydd gwaharddiadau Covid, nid ydym yn gallu cynnal sesiynau Kick-It yma yn yr Ysgol ar hyn o bryd.  Dyma’r wybodaeth ynglyn â sesiynau Kick-it sydd yn cael eu cynnal yn yr ardal hon o wythnos nesaf ymlaen.

Unfortunately because of Covid restricitons, we are currently unable to run Kick-It sessions here at the School.  Here is the information regarding Kick-it sessions running in this area from next week onwards.

Turn up & Play Sports Sessions (1) (2)

Football Turn up & Play (2)