GWYBODAETH AM SESIYNAU KICK-IT / INFO ON KICK-IT SESSIONS

Yn anffodus overwydd gwaharddiadau Covid, nid ydym yn gallu cynnal sesiynau Kick-It yma yn yr Ysgol ar hyn o bryd.  Dyma’r wybodaeth ynglyn â sesiynau Kick-it sydd yn cael eu cynnal yn yr ardal hon o wythnos nesaf ymlaen.

Unfortunately because of Covid restricitons, we are currently unable to run Kick-It sessions here at the School.  Here is the information regarding Kick-it sessions running in this area from next week onwards.

Turn up & Play Sports Sessions (1) (2)

Football Turn up & Play (2)