Clwb Aml Chwaraeon Dinbych (URDD) Denbigh Multi Sports Club

Clwb chwaraeon yn Ninbych yn y Neuadd Chwaraeon, Canolfan Hamdden Dinbych yn cychwyn mis Ionawr. Cyfle gwych i’ch plant gyfarfod ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn chwaraeon drwy’r iaith Cymraeg tu allan i’r ysgol.  £35 am 11 wythnos.

Rhaid i’r plant gofrestru drwy wefan yr Urdd.

Unrhyw gwestiwn plis e-bostiwch neu ffonio:-

Llio Jones, Prentis Datblygu Chwaraeon Lefel 3 / Level 3 Sport Development apprentice |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

Ffôn: 07557322891

Multi sports club starting in Denbigh leisure centre for 11 weeks. This is a great opportunity for your kids to meet new friends and take part in sport outside of the school gates through the medium of Welsh. We encourage kids who are not fluent in Welsh to take part as well. The price is £35 for 11 sessions.

Children must register through the Urdd Website.

Any questions please email or phone:

Llio Jones, Prentis Datblygu Chwaraeon Lefel 3 / Level 3 Sport Development apprentice |  Swyddfa’r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Dinbych, LL16 3TL

Phone: 07557322891

Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.