NOSON CODI ARIAN CRHA * 27.4.18 * PTA FUNDRAISING NIGHT

NOSON BINGO CRHA – 27.04.18

PTA BINGO NIGHT – 27.04.18

DIWRNOD DI-WISG DIWRNOD Y LLYFR ** 9.3.18 ** NON-UNIFORM DAY FOR WORLD BOOK DAY

Newyddion da!  ‘Rydym wedi ail-drefnu’r uchod i Ddydd Gwener yma, 9fed o Fawrth.

Caiff y plant ddod i’r Ysgol unai yn eu gwisgoedd Diwrnod y Llyfr neu yn eu dillad eu hunain.

Byddwn hefyd yn cael cinio arbennig  –  CINIO DIWRNOD Y LLYFR – 09.03.18

Diolch yn fawr.

 

Good news! We have re-arranged the above for this Friday, 9th March.

Children can come to school in either their World Book Day costumes or in their own clothes.

We will also be having a special lunch  –  WORLD BOOK DAY LUNCH – 09.03.18

Thank you.