DIWRNOD ‘JEANS’ FOR GENES DAY – 21.09.18

CINIO ‘JEANS FOR GENES’ – 21.09.18

‘JEANS FOR GENES’ LUNCH – 21.09.18

CINIO YSGOL DYDD LLUN YMA ** 25.6.18 ** SCHOOL LUNCH THIS MONDAY

Yn ôl ar ôl galw mawr!

Bydd Anti Chris yn paratoi y canlynol i ginio Dydd Llun yma, 25ain o Fehefin:-

Peli Cig mewn Grefi, Woffl Tatws a Pys a Hufen Iâ mewn Llethen i ddilyn

Diolch yn fawr

Back by popular demand!

Anti Chris will be preparing the following for lunch this Monday, 25th June:-

Meatballs in Gravy, Potato Waffle and Peas followed by Ice Cream in a Wafer

Thank you