Bwydlen Cinio Ysgol ~ School Lunch Menu

Dyma gopi o fwydlen cinio’r Ysgol.  Wythnos 2 yw wythnos yma gyda chinio arbennig Dydd Iau i ddathlu ‘Diwrnod y Llyfr’.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU

https://ysgoltremeirchion.cymru/diwrnod-y-llyfr-04-03-21-world-book-day/

Here’s a copy of the school lunch menu.  This week is Week 2 with a special lunch on Thursday to celebrate ‘World Book Day’.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU

https://ysgoltremeirchion.cymru/diwrnod-y-llyfr-04-03-21-world-book-day/