At Sylw Rhieni’r Meithrin / F.A.O. Nursery Parents

Gan fod yr ysgol yn ymweld â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas dydd Iau nesaf, Hydref 6ed, ni fydd gegin yr ysgol ar agor. Os ydy eich plentyn yn aros i Meithrin Mwy a wnewch chi sicrhau fod ganddo/ganddi becyn bwyd os gwelwch yn dda.

As the school is visiting Greenfield Valley Heritage Park next Thursday, October 6th, the school kitchen  won’t be open. If your child is staying for Meithrin Mwy will you please make sure he/she has a packed lunch.

Diolch yn fawr.

Cinio Ysgol Dydd Mawrth * 20.09.22 * School Lunch on Tuesday

Gweler isod gopi o’r Fwydlen Cinio Ysgol.  Wythnos nesaf yw Wythnos 3.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU 2022-23

Nodwch os gwelwch yn dda fod yna newid bach i’r fwydlen pan fyddwn yn dychwelyd i’r Ysgol ar Ddydd Mawrth, 20fed o Fedi.

Cinio Dydd Mawrth fydd Ham & Caws Macaroni, Bara Tomato a Pherlysiau, Pys a Chorn Melys a Sorbet Ffrwythau i ddilyn.

Bwydlen arferol am weddill yr wythnos.

Diolch yn fawr.

Please see below a copy of the School Lunch Menu.   Next week will be Week 3.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU 2022-23

Please note there will be a slight change to the menu when we return to school on Tuesday, 20th September.

Tuesday’s lunch will be Ham & Macaroni Cheese, Tomato & Herb Bread, Peas & Sweetcorn followed by Fruit Sorbet.

Usual menu for the rest of the week.

Thank you.