Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Diolch yn fawr iawn i Anti Chris ac Anti Barbara am ginio Nadolig blasus unwaith eto eleni.

A big thank you to Anti Chris and Anti Barbara for a delicious Christmas dinner once again this year.