PWYSIG – CLWB AR OL YSGOL / IMPORTANT -AFTER SCHOOL CLUB

2 nodyn pwysig i rieni

Cofiwch nad oes Clwb ar ol Ysgol fory, sef dydd Gwener 15 Gorffennaf

Yn ogystal, nid ydym yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol dydd Llun 18 na dydd Mawrth 19 oherwydd diffyg staff i’w gynnal.

Ymddiheurwn am hyn.

Bydd y clwb yn agor fel arfer yn mis Medi


2 important messages for parents

A reminder that there is no After School Club tomorrow, Friday 15th July

We are also unable to open the club on Monday 18 and Tuesday 19 due to no available staff  to run the club.

We apologise for this.

Club will be open as usual in September.

PWYSIG – dim Clwb ar ol Ysgol heddiw / IMPORTANT – no After School Club today

PWYSIG – dim Clwb ar ol Ysgol heddiw / IMPORTANT – no After School Club today 25/03/22

Annwyl rieni,

O ganlyniad i salwch staff a COVID bore ‘ma, ni fyddwn yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol heno. Rydym yn ymddiheuro am hyn, ond o dan yr amgylchiadau, nid oes gennym unrhyw ddewis.

Nid ydym yn gallu cadarnhau trefniadau wythnos nesaf ar hyn o bryd. Buaswn yn awgrymu i chi feddwl am  drefniadau eraill rhag ofn y byddwn yn yr un sefyllfa. Byddwn, o fewn rheswm, yn gwneud beth fedrwn ni i gadw’r clwb ar agor.

Dear parents,

Due to staff illness and COVID this morning, we are unable to provide After School Club this evening. We apologise for this, but due to the circumstances, have no other option.

We cannot yet confirm arrangements  for next week. I would suggest that you make provisional alternative arrangements in case we find ourselves in a similar position. We will do what we can, within reason, to keep the club open.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth