Lleoliadau Noson Rieni a Chlwb ar ôl Ysgol nos ‘fory – 09/11/2022 – Locations of Parents’ Evening and After School Club tomorrow

Lleoliadau Noson Rieni / Parents’ Evening Locations

Dyma leoliadau cyfarfodydd Noson Rieni nos ‘fory:

Meithrin a Derbyn – Hendre, ystafell ddosbarth Meithrin a Derbyn.

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 – Yr Eglwys

Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 – Llan, ystafell ddosbarth Blynyddoedd 3 a 4

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 – Graig, ystafell ddosbarth Blynyddoedd 5 a 6

Ar wahân i rieni Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2, defnyddiwch brif fynedfa’r ysgol, os gwelwch yn dda.  Mae croeso i chi aros yng nghyntedd yr ysgol.

Below are the locations of Parents’ Evening meetings tomorrow evening:

Nursery and Reception – Hendre, Nursery and Reception classroom

Year 1 and Year 2 – The Church

Year 3 and Year 4 – Llan, Year 3 and Year 4 classroom

Year 5 and Year 6 – Graig, Year 5 and Year 6 classroom.

Apart from Year 1 and Year 2 parents, please use the school’s main entrance.  You are welcome to wait in the school hallway.


Clwb ar ôl Ysgol / After School Club

Bydd Clwb ar ôl Ysgol yn Hafod, ystafell ddosbarth Blynyddoedd 1 a 2, nos ‘fory.  Dewch i gasglu eich plentyn / plant o’r brif fynedfa, os gwelwch yn dda.

After School Club will be held in Hafod, Years 1 and 2 classroom, tomorrow evening.  Please collect your child / children from the main entrance.

Diolch yn fawr.