Pwysig – Dim Clwb ar ol Ysgol dydd Gwener 15 Gorffennaf / Important – No After School Club Friday 15 July

Annwyl rieni,

Nodyn i’ch hysbysu na fydd Clwb ar ol Ysgol dydd Gwener 15 Gorffennaf. Mi fydd clwb yn agored dydd Llun 18 a dydd Mawrth 19 Gorffennaf.

Dear parents,

A message to inform you that there will be no After School Club on Friday 15 July. The club will be open on Monday 18 and Tuesday 19 July.

Dim Clwb nos Iau a nos Wener / No club on Thursday and Friday

Annwyl rieni,

Oherwydd heriau staffio yr wythnos yma, ni fyddwn yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol nos Iau a nos Wener. Byddwn yn eich diweddaru am y sefyllfa yr wythnos nesaf cyn diwedd yr wythnos. Mae’n ddrwg gennym am hyn.

Dear parents,

Due to staff shortages this week, we are unable to offer the After School Club on Thursday and Friday. We will provide you with an update regarding next week before the end of this week. We apologise for any inconvenience this causes.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth