Ailgylchu Pacedi Creision / Recycle Crisps Packaging

Yr wythnos diwethaf, cawsom gyfarfod TEAMS gyda aelodau o’r clwb eco. Mae ailgylchu yn rhan bwysig o cynllun gweithredu’r grwp eco eleni. Er mwyn, dysgu sut rydym yn ailgylchu adref cawsom syniad o ailgylchu pacedi creision. Pwrpas ailgylchu pacedi creision yw eu bod yn cael ei ailddefnyddio i greu dodrefn ir ardd neu amrywiaeth o bethau gwahanol.

Byddwn yn casglu pacedi creision gwag yn yr ysgol. Mae unrhyw paced creision yn gallu bod yn rhan or ymgyrch hwn. Byddwn ni wedyn yn mynd ar pacedi creision gwag ir banc ailgylchu pacedi creision.

Dyma i chi linc ir wefan sy’n esbonio mwy,

https://www.terracycle.com/en-GB/brigades/crisppacket#how-it-works

Last week, we had a meeting through TEAMS with members of the Eco club. Recycling is an important part of the Eco group’s action plan this year. To help us learn about the importance of recycling at home, we had the idea of recycling crisps packets. The purpose of recycling crisps packets is to reuse them to create furniture for the garden and many other products.

We will be collecting empty crisp packets at the school. It can be any brand of crisps. We will then take the crisps packaging to a local recycling bank.

Here is the link that explains a little bit more about the scheme –

https://www.terracycle.com/en-GB/brigades/crisppacket#how-it-works

DIGWYDDIAD ‘OLION I’R TEULU’ ~ 24.01.21 ~ ‘FAMILY FOOTPRINTS’ EVENT

OLION I’R TEULU ~ 24.01.21 ~ Digwyddiad gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ydych chi’n poeni am y blaned ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu? Ymunwch â ni ar gyfer Olion i’r Teulu, prynhawn o weithgareddau hwyliog i ddysgu mwy am newid hinsawdd a sut gallwn ni helpu… i gyd o gynhesrwydd eich cartref, gan wneud defnydd creadigol o gynnwys eich bocs ailgylchu a’r cynhwysion o gefn y cwpwrdd!

Tocynnau: £3 i’r teulu cyfan.

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn ddwyieithog (Cymraeg gyda isdeitlau Saesneg). Mae’r digwyddiad yma’n gwerthu’n gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau:  https://olion-footprints.eventbritestudio.com/

FAMILY FOOTPRINTS ~ 24.01.21 ~ Event by National Museum of Wales

Do you care about the planet and want to do something to help? Join us for Family Footprints, an afternoon of fun activities to learn more about climate change and how we can help… all from the comfort of your home and making creative use of the contents of your recycling box and ingredients from the back of the cupboard!

Tickets: £3 for the entire family.

All activities are available in Welsh, English and bilingually (Welsh with English subtitles). Tickets are selling fast – don’t miss out!

For details and tickets:  https://olion-footprints.eventbritestudio.com/