PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd salwch, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 5ed o Ragfyr.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of illness, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 5th December.

Thank you for your co-operation.

PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd y tywydd gwlyb, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 28ain o Dachwedd.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of the wet weather, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 28th November.

Thank you for your co-operation.

* Clwb ‘Kick-it’ Club *

Gweler isod ddyddiadau a gwybodaeth am y Clwb ‘Kick-It’ fydd yn cael ei gynnal yma ar Ddydd Llun o 3.15yp tan 4.30yp.

Please see below the dates and information for ‘Kick-It’ Club to be held here on a Monday from 3.15pm to 4.30pm.

24/10/22    7/11/22    14/11/22    21/11/22

4 sesiwn am * £18.00 * for 4 sessions

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Dyma’r ddolen os hoffech archebu lle i’ch plentyn/plant  /  Here’s the link if you wish to book a place for your child/ren.

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-sgxq-20221024151500

Diolch yn fawr / Thank you.