Gwybodaeth i Rieni am ‘Kick-It’ * Dechrau/Starting * 30.04.21 * ‘Kick-It’ Information for Parents

Dyma’r wybodaeth ar sut i gofrestru a thalu ‘arlein’ am y sesiynau ‘Kick-It’ fydd yn dechrau ar ôl Ysgol ar Ddydd Gwener, 30ain o Ebrill!

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid, ni fydd yr Ysgol yn gallu derbyn taliadau arian/sieciau.

Here’s the information on how to register and pay ‘online’ for the ‘Kick-It’ sessions starting after School on Friday, 30th April!

Unfortunately, due to Covid restrictions, the School will not be able to accept cash or cheque payments.

https://drive.google.com/file/d/1C1ane_LG7rXmeNXPEUqlA8ik1IIqz2MJ/view

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd5WHoOKqLmsYyZR65IlgMjIdTsrtSng_JFsiPqWvL_xdiCA/viewform

Diolch yn fawr/Thank you