Clwb ‘Kick-it’ Club ~ 06.06.22 ~ Pel-droed yn unig/Football only

Newyddion da!  Good News!

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (Pel-droed yn unig) yn dychwelyd bob Dydd Llun ar ôl hanner tymor.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni ar sut i archebu lle ar-lein.

Kick-it Club (Football only) will be returning every Monday after half term.  Please see below the dates and the links on how to book a place online.

06.06.22   13.06.22   20.06.22   27.06.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220606151500

 

 

Clwb ‘Kick-It’ Club ~ YFORY/TOMORROW!

Cofiwch am Clwb ‘Kick-It’ fydd yn dechrau yfory!  Nid yw hi’n rhy hwyr i gofrestru os nad ydych wedi gwneud yn barod.  Dyma’r dyddiadau:-

A reminder that ‘Kick-It’ Club starts tomorrow!  It isn’t too late to register if you haven’t done so already.  Here are the dates:-

2/3/22    9/3/22    16/3/22    23/3/22       (3.15pm – 4.30pm)

Dyma fideo gwybodaeth am y sesiynau  /  Here is an information video about the sessions:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Y gôst llawn ydy £16.00 y plentyn a dyma’r ddolen ar sut i gofrestru a talu am eich plentyn/plant:-

The full cost will be £16.00 per child and here is the link on how to register and pay for your child/children:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s17d-20220302151500

Clwb ‘Kick-It’ Club ~ Mawrth/March 2, 9, 16 & 23

Dyma ddyddiadau ‘Kick-It’ fydd yn cael eu cynnal o 3.15yp tan 4.30yp ar Ddydd Mercher ar ôl hanner tymor:-

Here are the dates for ‘Kick-It’ to be held from 3.15pm to 4.30pm on a Wednesday after half term:-

2/3/22    9/3/22    16/3/22    23/3/22

Dyma fideo gwybodaeth am y sesiynau  /  Here is an information video about the sessions:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Y gôst llawn ydy £16.00 y plentyn a dyma’r ddolen ar sut i gofrestru a talu am eich plentyn/plant:-

The full cost will be £16.00 per child and here is the link on how to register and pay for your child/children:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s17d-20220302151500

CLWB ‘KICK-IT’ CLUB

Nodyn i’ch hatgoffa fod bloc newydd o sesiynau ‘Kick-it’ yn dechrau yma bob Nos Iau (3.15yp tan 4.30yp) o wythnos nesaf ymlaen.  Dyma’r dyddiadau:-

23.09.21    30.09.21    07.10.21    14.10.21

Gweler isod y fideo gwybodaeth am ‘Kick-it’ a’r ffurflen i archebu lle ar-lein.

A note to remind you that a new block of ‘Kick-it’ sessions will be starting here every Thursday (3.15pm till 4.30pm) from next week onwards.  Here are the dates:-

23.09.21    30.09.21    07.10.21    14.10.21

Please see below the ‘Kick-it’ information video and the online booking form:-

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcxICY0xpo8T34ZG_0v104E9vPKMrawGnE_10bywwYe4iDRw/viewform

 

 

ATGOFFA/REMINDER: * ‘KICK-IT’ * NOS IAU YMA!! THIS THURSDAY!! *

Nodyn i’ch hatgoffa fod bloc newydd o sesiynau Kick-It yn dechrau Dydd Iau yma, 24ain o Fehefin (3.15yp – 4.30yp) a bob Nos Iau tan ddiwedd y tymor – 01.07.21, 08.07.21 a 15.07.21.

Dyma’r wybodaeth a’r dolenni ar sut i archebu a talu am le ar-lein:-

A note to remind you that a new block of Kick-it sessions will start this Thursday, 24th June (3.15pm – 4.30pm) and every Thursday till the end of term –  01.07.21, 08.07.21 and 15.07.21.

Here is the information and links on how to order and pay for a place online:-

https://drive.google.com/file/d/1w-MCtCVrN2q3XNnJx8FoPbdeH7MPc6_g/view

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEaooOw33nN8Z4W0l62Gg1p4r414_WsGZ9vCpxt1VRovw6Qw/viewform

Sesiynau Kick-it Sessions – 24.06.21

Newyddion da byddwn yn ail-gychwyn ein sesiynau Kick-it bob Dydd Iau tan ddiwedd y tymor.  Dyma’r dyddiadau a’r dolenni sut i archebu lle ar-lein.

24.06.21  01.07.21  08.07.21  15.07.21

Good news we will be re-starting our Kick-it sessions every Thursday until the end of term.  Here are the dates and the links on how to book a place online.

24.06.21  01.07.21  08.07.21  15.07.21

https://drive.google.com/file/d/1w-MCtCVrN2q3XNnJx8FoPbdeH7MPc6_g/view

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEaooOw33nN8Z4W0l62Gg1p4r414_WsGZ9vCpxt1VRovw6Qw/viewform