Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.

 

DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG YFORY! WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY TOMORROW!

Cofiwch y bydd hi’n ddiwrnod di-wisg yma yfory!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

CINIO ‘DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG’ – 11.12.2020

Cyfraniadau drwy ParentPay os gwelwch yn dda

Llawer o ddiolch.

Please remember it is a non-uniform day here tomorrow!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

‘WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY’ LUNCH – 11.12.2020

Donations via ParentPay please.

Many thanks.

NEGES GAN Y CRHA ~ RAFFL NADOLIG

Mae Raffl Nadolig Ysgol Tremeirchion yn mynd yn rhithiol eleni!

Gwobr 1af:  Hamper Cynnyrch Lleol werth dros £150 wedi ei roi gan ‘North Wales Air Conditioning’

2il Wobr:  Tocyn £50 wedi ei roi gan Meirion Davies

3ydd Gwobr:  Amrywiaeth o gig gwerth £30 wedi ei roi gan CLD Meats, Dinbych

Mae’r hamper yn cynnwys yr eitemau canlynol gan gwmniau bach busnes lleol:

– 70cl Aber Falls Orange Marmalde Gin

– 3 Cwrw gan Dovecote Brewery

– Sloe brandy, mel a 3 Siytni a Jam gan Ffynnon Beuno

– 5 caws wedi eu rhoi gan Dragon Cheese

– Siocledi Nadolig wedi eu gwneud â llaw, Pwdin Nadolig Siocled a 2 Loli Siocled Pengwin gan Siop Siocled Dinbych

– Print wedi ei fframio gan arlunydd lleol Elen M Jones, Llanrhaeadr

– Fferm morphs i 1 oedolyn ac 1 plentyn gan icare clothing

– 2 ‘bauble’ wedi eu gwneud â llaw, “Nadolig” & “Seren” gan Little Olive & Pip

– 3 Sebon wedi eu gwneud â llaw gan y ‘Good Soap Company’

– Cannwyll Soy wedi ei wneud â llaw gan y ‘Bridge Park Candle Company’

£2 y tocyn neu 3 am £5 – Mae’r Raffl ar dudalen Gweplyfr y CRhA a bydd ar wefanau lleol eraill o wythnos nesaf ymlaen, neu ebostiwch [email protected] am docynnau.  Taliadau drwy Paypal neu Trosglwyddiad Banc yn unig.

MESSAGE FROM THE PTA ~ CHRISTMAS RAFFLE

Ysgol Tremeirchion Christmas Raffle is going virtual this year!

1st prize: Local produce hamper donated by North Wales Air Conditioning worth over £150!

2nd prize: £50 voucher donated by Meirion Davies

3rd prize: £30 selection of meats donated by CLD Meats, Denbigh

Hamper includes the following items from various local/small businesses:

– 70cl Aber Falls Orange Marmalde Gin

– Selection of 3 Dovecote Brewrey beers

– Sloe brandy, honey and a selection 3 of Chutneys and jams from Ffynnon Bueno

– Selection of 5 cheese’s, kindly donated by Dragon Cheese

– Handmade christmas chocolates, a chocolate Christmas pudding and 2 chocolate penguin lollys from Denbigh Chocolate Shop

– Framed print from local artist Elen M Jones, Llanrhaeadr

– 1 adults and 1 child matching Fferm morphs from icare clothing

– 2 handmade baubles, “Nadolig” & “Seren” from Little Olive & Pip

– Selection of 3 handmade Soaps from the good soap company

– Handmade soy candle from Bridge Park candle company

£2 per ticket or 3 for £5 – The raffle is on the PTA facebook page and will be on other local sites from next week, or email [email protected] for tickets. Payment via paypal or bank transfer only