DIWRNOD ‘WEAR IT PINK’ DAY * 19.10.18 *

CINIO ‘WEAR IT PINK’ 19.10.18

‘WEAR IT PINK’ LUNCH 19.10.18

Kick-it – gohurio heno / Kick-it postponed tonight

PWYSIG / IMPORTANT

Oherwydd rhagolygon y tywydd mae cwmni Kick-it wedi gohurio sesiwn heno. Bydd sesiwn arall yn cael ei drefnu yn lle yr un yma. Byddwch hefyd yn derbyn neges gan y cwnmi i gadarnhau.

Due to the weather forecast there will be no Kick-it session tonight. Another session will be arranged to repace this one. You will also receive a text message from the company confirming this message.

 

 

Cyngerdd Gadeirlan nos Sadwrn 6ed Hydref – llythyr trefniadau / Gadeirlan Concert Saturday 6th October- arrangements letter

Gweler lythyr isod yn amlinellu trefniadau’r noson. Cofiwch anfon y bonyn yn ol i’r ysgol erbyn dydd Gwener. Diolch i bawb sy’n cymryd rhan.

Please see below the letter outlining the arrangements for the evening. Please return the reply slip by Friday. Thanks to all who are taking part.

 

Trefniadau Cyngerdd Gadeirlan Concert 6 10 18