CINIO NADOLIG * 20.12.18 * CHRISTMAS LUNCH

CINIO NADOLIG – 20.12.18

CHRISTMAS LUNCH – 20.12.18

CALENDR YSGOL 2019 SCHOOL CALENDAR

Byddwch yn gallu gweld ac archebu ein Calendr heno yn y Panto.

Côst y Calendr fydd £5.00 yr un.

Bydd posib talu am y Calendr mewn arian parod neu siec yn daladwy i ‘Ysgol Tremeirchion’ neu drwy ‘Parentpay’.

Llawer o ddiolch.

You can view and order our Calendar tonight at the Panto.

The Calendar will cost £5.00 each.

You can pay for the Calendar in cash or by cheque payable to ‘Ysgol Tremeirchion’ or via ‘Parentpay’.

Many thanks.

 

Llysgenhadon Chwaraeon yn ser eu hunain / Sports Ambassadors are themselves stars

Yn ystod y pedwar wythnos diwethaf mae 4 o blant blwyddyn 5 a 6 wir wedi sgleinio fel llysgenhadon chwaraeon. Nid yn unig maent wedi trefnu pedwar sesiwn chwaraeon llwyddiannus i dros ugain o blant, on hefyd hyfforddi pob sesiwn a gwahanol gweithgareddau. Roedd eu gwylio yn gweithio a threfnu wir yn bleser mawr. Maent wrthi nawr yn trefnu tystysgrif i bob plentyn oedd wedi cymryd rhan. Ardderchog blant- pob clod i chithau.

During the past four weeks, four of our pupils from Year 5 and 6 have shone as sports ambassadors. They not only arranged the four successful sessions for over twenty children, but also coached each sessions activities. Observing them working and organising was a real pleasure. There are now arranging a certificate for every pupil who took part. Excellent – well done to you all.