LLYFR ‘MAE’N DECHRAU DRAW YM METHLEHEM’ BOOK

Diolch i griw ‘Agor y Llyfr’ am y llyfr ‘Mae’n dechrau draw ym Methlehem’ gafodd y plant fel anrheg Nadolig heddiw, maent wrth eu boddau!

Mwynhewch y fideo isod am y Tri Gwr Doeth gan griw ‘Agor y Llyfr’.

Nadolig Llawen!

https://www.youtube.com/watch?v=BnBgHR0pr2U&feature=youtu.be

Thank you to the ‘Agor y Llyfr’ group for the book ‘Mae’n dechrau draw ym Methlehem’ the children received as a Christmas gift today, they are delighted!

Enjoy the video above of the Three Wise Men from the ‘Agor y Llyfr’ group.

Nadolig Llawen!

* FFLOT NADOLIG SION CORN! * SANTA’S CHRISTMAS FLOAT! *

Gweler isod amserlen Fflôt Nadolig Siôn Corn a neges gan Gareth Powell, Cadeirydd y Bwrdd Crwn, Dinbych a’r Cyffiniau

Yn unol â’r traddodiad bydd Siôn Corn yn teithio ar ei fflôt Nadolig o amgylch Dinbych a’r cyffiniau dros yr wythnosau nesa.  Oherwydd Covid, rydan yn annog plant a theuluoedd i godi llaw a gweiddi ‘helo’ ar Siôn corn o bellter diogel wrth iddo basio. Amgaeaf gopi o’r amserlen yn dangos pa bryd bydd Siôn Corn yn teithio pob pentref. A byddwch cystal â phasio’r wybodaeth yma ymlaen i’r rhieni yn eich ysgol fel ei bod nhw’n gwybod pa bryd bydd Sion Corn yn ymweld. Mi rydan fel arfer yn hel arian parod wrth deithio, ond yn gorfod newid at fodd digidol i godi’r arian oherwydd Covid. Mae’r elw i gyd yn mynd tuag at achosion da lleol.

Llawer o ddiolch.

Round Table Christmas 2020 public Final (2)

Please see above the timetable for Santa’s Christmas Float and a message from Gareth Powell, Chairman of the Denbigh and District Round Table

As per the annual tradition, Father Christmas will be travelling around the Denbigh and the surrounding areas on his Christmas float. Due to Covid, we are encouraging children and adults to shout and wave from a safe distance as he passes. I attach a copy of the timetable showing when we intend to visit each area. I would be most grateful if it would be possible for you to circulate this to the parents of your school so they know when Santa will be passing near their homes. We usually carry cash collection pots but are moving towards digital fundraising methods due to Covid. All money raised is used to support good causes in the area.

Many thanks.