Stondin Cacennau / Cake Stall 24.6.22

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ein stondin gacennau heddiw. Diolch i chi am fod mor brysur yn coginio,prynu a paratoi y cacennau. Diolch i’r disgyblion, rhieni a staff am brynu cacennau. Diolch hefyd i’r cyngor ysgol am drefnu y stondin gacennau. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yn casglu arian tuag at taith Anti Nia i Gambia, Affrica yn yr haf. Byddwn yn rhannu faint o arian a gasglwyd wythnos nesaf. Diolch

Thank you to everyone who supported the cake stall today. Thank you for baking the cakes, buying and preparing the cakes. Thank you to the pupils, parents and staff for buying cakes. Thank you to the school council for arranging the stall. We had a successful day collecting money towards Nia’s journey to Gambia, Africa this summer. We will share how much money that has been raised next week. Diolch