Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.

 

DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG YFORY! WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY TOMORROW!

Cofiwch y bydd hi’n ddiwrnod di-wisg yma yfory!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

CINIO ‘DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG’ – 11.12.2020

Cyfraniadau drwy ParentPay os gwelwch yn dda

Llawer o ddiolch.

Please remember it is a non-uniform day here tomorrow!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

‘WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY’ LUNCH – 11.12.2020

Donations via ParentPay please.

Many thanks.

Plant Mewn Angen 2020 / Children in Need 2020

Da iawn pawb am gymryd rhan gyda ‘Plant Mewn Angen’ heddiw.  ‘Rydym wedi casglu cyfraniadau o £70 hyd yn hyn.  Os nad ydych wedi cael cyfle i gyfrannu, mae’r linc ParentPay dal yn agored.  Dyma’r linc –

https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=1724

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Thank you all for taking part in today’s ‘Children in Need’ Day.  We have so far collected donations of £70.   If you haven’t had a chance to donate, the Parentpay link is still open.  Here is the link –

https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=1724

Thank you for your support.