DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG YFORY! WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY TOMORROW!

Cofiwch y bydd hi’n ddiwrnod di-wisg yma yfory!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

CINIO ‘DIWRNOD GWISGO SIWMPER NADOLIG’ – 11.12.2020

Cyfraniadau drwy ParentPay os gwelwch yn dda

Llawer o ddiolch.

Please remember it is a non-uniform day here tomorrow!  https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day/about

‘WEAR A CHRISTMAS JUMPER DAY’ LUNCH – 11.12.2020

Donations via ParentPay please.

Many thanks.

Plant Mewn Angen 2020 / Children in Need 2020

Da iawn pawb am gymryd rhan gyda ‘Plant Mewn Angen’ heddiw.  ‘Rydym wedi casglu cyfraniadau o £70 hyd yn hyn.  Os nad ydych wedi cael cyfle i gyfrannu, mae’r linc ParentPay dal yn agored.  Dyma’r linc –

https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=1724

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Thank you all for taking part in today’s ‘Children in Need’ Day.  We have so far collected donations of £70.   If you haven’t had a chance to donate, the Parentpay link is still open.  Here is the link –

https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=1724

Thank you for your support.