CLWB CWTSH ~ Cwrs ar-lein AM DDIM i ddysgwyr Cymraeg ~ FREE online course for Welsh Learners

Cwrs ar-lein 7 wythnos (i ddechreuwyr) fydd yn canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref.

Bydd y cwrs AM DDIM ac yn cael ei drefnu gan y Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.

Bydd y cwrs nesaf yn dechrau ar 14.03.22

Flyer CC Mawrth 2022

A 7 week online course (for beginners) focussed on speaking Welsh at home with young children.

The course is FREE and organised by Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.

The next course starts on 14.03.22