Dyddiadur Tymor yr Ysgol 2021- 2022 School Term Dates

Gweler isod ddolen i Ddyddiadur Tymor yr Ysgol ar gyfer Medi 2021 – Gorffennaf 2022. Mae hefyd yn cynnwys diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i’r staff. Mae Ysgol Tremeirchion yn rhan o Glwstwr Ysgolion Glan Clwyd ac mae’r diwrnodau hyfforddiant yn gallu bod yn wahanol i glwstwr arall.

Nodwch bod Dydd Mercher 1 Medi a Dydd Iau 2 Medi yn ddiwrnodau hyfforddiant i’r staff. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion dydd Gwener Medi 3.

School Term Dates 2021-2022 Cymraeg v4 (1)

There is a link below to the School Term dates for September 2021 – July 2022. It also includes the Staff Training Days. Ysgol Tremeirchion is a member of the Ysgol Glan Clwyd Cluster and training days can differ to other clusters.

Please note that Wednesday September 1 and Thursday September 2 are staff training days. The school will open for pupils on Friday 3rd.

School Term Dates 2021-2022 English v4 (1)

PWYSIG/IMPORTANT! Diwrnod Hyfforddiant Staff Training Day ~ 25.06.21

Nodwch os gwelwch yn dda fod Dydd Gwener 25ain o Fehefin yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff ychwanegol ar restr dyddiadau tymhorau ar gyfer Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd.  Gweler y ddolen isod ogydd:-

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/dyddiadau-tymor-ysgol.aspx

Diolch yn fawr

Please note that Friday 25th June is an additional Staff Training Day added to the list of term dates for the Glan Clwyd Cluster of Schools.  Please see link below:-

https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-term-dates.aspx

Thank you