Sesiynau ‘Clwb Cwtsh’ Sessions

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno dechrau siarad Cymraeg yn y cartref – yn dechrau yn ystod y mis yma. Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal ar-lein. Bydd y sesiynau cyntaf yn dechrau Dydd Gwener, Mai 27.

Am ragor o wybodaeth gweler –

https://meithrin.cymru/clwbcwtsh/

The next Clwb Cwtsh sessions are starting soon! The 6 week Welsh taster course for parents/prospective parents or anyone wishing to start speaking Welsh at home will start again this month. The sessions are free and will be online. The first sessions will be starting on Friday, May 27.

For further information see

https://meithrin.cymru/clwb-cwtsh-give-welsh-a-go/?lang=en

 

 

CLWB CWTSH ~ Cwrs ar-lein AM DDIM i ddysgwyr Cymraeg ~ FREE online course for Welsh Learners

Cwrs ar-lein 7 wythnos (i ddechreuwyr) fydd yn canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref.

Bydd y cwrs AM DDIM ac yn cael ei drefnu gan y Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.

Bydd y cwrs nesaf yn dechrau ar 14.03.22

Flyer CC Mawrth 2022

A 7 week online course (for beginners) focussed on speaking Welsh at home with young children.

The course is FREE and organised by Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.

The next course starts on 14.03.22

Cwrs ‘Cymraeg yn y Cartref’ i Ddysgwyr Cymraeg ~ ‘Welsh in the Home’ Course for Welsh Learners

Cwrs ‘Cymraeg yn y Cartref’ i rieni/gwarcheidwaid plant ysgolion cynradd Sir Ddinbych.

Bydd y gwersi Cymraeg yn cychwyn ddiwedd y mis ac yn cael eu cynnal ar Zoom.

Pris y cwrs yw £20 am 45 wythnos – bargen!

Cymraeg yn y Cartref – [email protected]

‘Welsh in the Home’ Courses for parents/guardian of children in Denbighshire primary schools.

The Welsh lessons will start at the end of this month and will be held on Zoom.

The cost of the course is £20 for 45 weeks – a bargain!