* Cylchgrawn newydd sbon Cyw a’i ffrindiau! * Brand new ‘Cyw a’i ffrindiau’ Magazine! *

Dyma’r ddolen ar sut i brynu’r cylchgrawn ar-lein.  Bydd hefyd ar gael i’w brynu yn eich siop lyfrau Cymraeg lleol o 31ain o Fai!

https://siop.peniarth.cymru/index.php?route=product/product&product_id=438

Here’s the link on how to buy the magazine online.  Also it will be available to buy at your local Welsh bookshop from 31st May!

https://siop.peniarth.cymru/index.php?route=product/product&product_id=438

 

Cyrsiau Arlein AM DDIM i Ddysgwyr Cymraeg! ~ FREE Online Courses for Welsh Learners!

Mae’r cyrsiau arlein ac AM DDIM ac yn cael eu trefnu gan y Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.  Byddant yn dechrau ar 10.05.21!

Dyma’r ddolen am ragor o wybodaeth:-

https://www.meithrin.cymru/clwbcwtsh/

The courses are online and FREE and are organised by the Clwb Cwtsh, Mudiad Meithrin.  They will start on 10.05.21!

Here’s the link for further information:-

https://www.meithrin.cymru/clwb-cwtsh/