Cyfieithu’r Beibl- gwasanaeth dathlu yr Esgobaeth / Bible translation – Diocesan celebration service

Mae’n 400 mlynedd ers i’r Beibl gael ei gyfieithu i’r Gymraeg. Gweler y ddolen isod i weld y gwasanaeth arbennig yma i blant gan yr Esgobaeth yn Llanelwy. Mae rhai lluniau o blant Ysgol Tremeirchion yn y cyflwyniad.

It’s 400 years since the Bible was translated into Welsh. Click on the link below to see this very special service for children by the Diocesan in St Asaph. There are pictures of some of the children from Ysgol Tremeirchion in the presentation.

LLYFR ‘MAE’N DECHRAU DRAW YM METHLEHEM’ BOOK

Diolch i griw ‘Agor y Llyfr’ am y llyfr ‘Mae’n dechrau draw ym Methlehem’ gafodd y plant fel anrheg Nadolig heddiw, maent wrth eu boddau!

Mwynhewch y fideo isod am y Tri Gwr Doeth gan griw ‘Agor y Llyfr’.

Nadolig Llawen!

https://www.youtube.com/watch?v=BnBgHR0pr2U&feature=youtu.be

Thank you to the ‘Agor y Llyfr’ group for the book ‘Mae’n dechrau draw ym Methlehem’ the children received as a Christmas gift today, they are delighted!

Enjoy the video above of the Three Wise Men from the ‘Agor y Llyfr’ group.

Nadolig Llawen!

Neges gan ‘Y Parchedig Rebecca / A message from the Reverend Rebecca

Croeso cynnes i’r Parchedig Rebecca atom i Ysgol Tremeirchion ac i’r Eglwys. Rydym yn edrych ymlaen i gyd-weithio gyda’r Parchedig Rebecca yn ein ysgol. Dyma weddi diolchgarwch ganddi.

 

A warm welcome to the Reverend Rebecca to Ysgol Tremeirchion and to the church. We are looking forwards to working with the Reverend Rebecca at our school. Here is a Thanksgiving prayer.

 

Gwasanaeth Diolchgarwch Ar Lein / Virtual Thanksgiving Service

Pnawn da

Eleni, mae ein trefniadau ar gyfer ein gwasanaeth Diolchgarwch wed bod ychydig yn wahanol oherwydd rheolau COVID-19. Mae pob dosbarth wedi creu cyflwyniadau diddorol er mwyn diolch.

Good afternoon,

This year, our arrangements for Thanksgiving service have been a little bit different because of COVID-19 restrictions. Every classroom have created various interesting presentations to say thank you.

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Diolch

Diolchgarwch Derbyn a Meithrin

Diolchgarwch Blwyddyn 1

Diolchgarwch Blwyddyn 2

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

 

 

 

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6