Holiadur Rhieni i Estyn / Estyn Parent Questionnaire

Nodyn atgoffa i wblhau holiadur rhieni ar gyfer Estyn

Copi papur- rhaid i’r copi papur fod yn Swydda Estyn yng Nhaerdydd erbyn dydd Llun 15 Ionawr.

Cwblhau ar-lein erbyn dydd Iau 18 Ionawr .

*Os ydych yn cael problem mynd ar y we adref mae croeso i ddod i’r ysgol ac mi wnawn sicrhau bod cyfrifiadur ar gael i chi ei ddefnyddio yn yr ysgol.

Reminder regarding Estyn’s parent Questionnaire

Paper copy – must be in the Estyn Office in Cardiff by Monday 15th January

On-line questionnaire completed by 18th January.

*If accessing the internet at home is a problem then contact the school and we will make a computer available for you to use on the school site.

 

 

PWYSIG – Gwybodaeth Arolwg Estyn i Rieni / IMPORTANT – Estyn Inspection Information for parents

Annwyl rieni

Gweler y dogfennau isod. Gai ofyn i chi eu darllen yn ofalus a chwblhau’r 2 brif  weithred –

  • cwblhau’r holiadur ar-lein
  • mynychu’r cyfarfod gydag Estyn

Dear parents

Please see the documents below. Can I ask that you read these carefully and complete the 2 main actions

  • complete the questionnaire on-line
  • attend the meeting with Estyn

Gyda diolch/ with thanks

Mr G H Jones

Llythyr Arolwg 2017 rhieni Parents Inspection Letter 2017

Parents leaflet cy 09630

Parents leaflet en 09630

NIA pre-inspection survey – parents cy (website version)

NIA pre-inspection survey – parents (website version)