* ‘Arwyr y Byd Gwyllt’ Sialens Ddarllen yr Haf * ‘Wild World Heroes’ Summer Reading Challenge *

Dyma fanylion ‘Arwyr y Byd Gwyllt’ sef Sialens Ddarllen yr Haf eleni!

Cofiwch gofrestru yn eich Llyfrgell leol.  Cewch lawer iawn o hwyl a thystysgrif a medal ar ddiwedd y Sialens!

https://www.youtube.com/watch?v=kbnEAwTjYVc

Here’s the information for ‘Wild World Heroes’ which is the Summer Reading Challenge this year!

Remember to register at your local Library.  You will have lots of fun and a certificate and medal at the end of the Challenge!

https://www.youtube.com/watch?v=AhCjnOkecw0&t=17s