Clwb Gemau Fideo ‘Mentrau’r Gogledd’ Video Games Club

Dros y flwyddyn diwethaf mae Mentrau Iaith ar draws Gogledd Cymru wedi dod i werthfawrogi pwysigrwydd gemau fideo yn gymdeithasol i blant a phobl ifanc.  Trwy hynny, maent yn awyddus i ddod â nhw at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu a chyd-chwarae yn y Gymraeg.  Mi fydd Clwb yn cael ei gynnal yn wythnosol gan gychwyn efo twrnamaint gyda 4 grwp oedran gwahanol i sicrhau fod pawb yn cael cymdeithasu â phobl yr un oed â nhw.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch – [email protected]

Over the last year Mentrau Iaith across North Wales have come to appreciate the importance of video games as a social experience for children and young people.  Through this, they are keen to bring them together to socialise, compete and co-operate, all whilst using the Welsh language.  A weekly Club will be held, starting with a tournament with 4 different age groups ensuring that those taking part can socialise with those that are closest to their age.

For more information please e-mail – [email protected]