Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Nodyn i’ch atgoffa bydd y hyfforddiant yma yn cael ei gynnig i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar:-

Ddydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad ar y 15eg o Fawrth.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that this training will be offered to pupils in Years 5 and 6 on:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed on 15th March.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.

Hyfforddiant Beicio ‘Bikeability’ Bicycle Training ~ Bl/Yr 5 & 6

Mae’r dyddiadau hyfforddiant ar gyfer yr uchod wedi cael eu cadarnhau ar gyfer:-

Dydd Llun 28ain a Dydd Mawrth 29ain o Fawrth

Dosbarthwyd gwybodaeth pellach a ffurflenni caniatad i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 bore ‘ma.

Er mwyn i ni gadarnhau y niferoedd, a fuasech mor garedig â dychwelyd y ffurflen ganiatad i’r Ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Fawrth os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The training dates for the above have been confirmed as:-

Monday 28th and Tuesday 29th March

Further details and consent forms were distributed to Year 5 & 6 pupils this morning.

In order for us to confirm numbers, please would you kindly complete and return the consent form to school by Monday, 21st March.

Many thanks.