CEISIADAU MEITHRIN, DERBYN AC UWCHRADD MEDI 2021 / NURSERY, RECEPTION & SECONDARY APPLICATIONS SEPT 2021

Dyma’r wybodaeth ar sut i wneud cais am le yn y dosbarth Meithrin, Derbyn ac Uwchradd ar gyfer mis Medi, 2021.

Letter to Parents 2021 Admissions – Cym (5)

This is the information on how to apply for a place in the Nursery, Reception and Secondary class for September, 2021.

Letter to Parents 2021 Admissions – Eng (2)

Diolch yn fawr / Thank you

NEWYDDION DA AM Y SIOP GWISG YSGOL! GOOD NEWS REGARDING THE SCHOOL UNIFORM SHOP!

Ysgrifennaf i’ch hysbysu y bydd Siop Threads yn Ninbych, sy’n gwerthu ein gwisg ysgol, yn ail-agor ar Ddydd Mawrth, 7fed o Orffennaf!

Dyma’r dyddiau ac amseroedd y byddant ar agor fel a ganlyn:-

Dydd Mawrth, Mercher, Iau a Gwener – 10.00yb tan 5.00yp

Dydd Sadwrn – 10.00yb tan 4.00yp

Bydd mesurau pellter cymdeithasol yn cael eu defnyddio yn y siop bob amser i gadw pawb yn ddiogel.

Atodaf hefyd ragor o fanylion ar sut i archebu ar-lein, gyda’r ddau opsiwn yma ar gael – cludiant i’ch cartref neu wasanaeth ‘click & collect’ o Siop Threads yn Ninbych.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r brif allfa yn yr Amwythig ar 01743 440449.

Llawer o ddiolch.

Denbigh Shop Leaflet

school shop direct leaflet 2020

I write to inform you that the Threads shop in Denbigh, who sell our school uniform, will re-open on Tuesday, 7th July!

Days of opening and times are as follows:-

Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday – 10.00am till 5.00pm

Dydd Sadwrn – 10.00am till 4.00pm

Social distancing measures will be practised at all times to keep everyone safe.

I also attach further details on how to order online, with these two options available – home delivery or a ‘click & collect’ service from Threads Shop in Denbigh.

If you require any further information, please contact the main outlet in Shrewsbury on 01743 440449.

Many thanks.

 

 

 

LINC I’R GWEITHWYR ALLWEDDOL / LINK FOR THE KEY WORKERS

Annwyl rieni,

Mae’n hynod o bwysig os ydych yn gweithwyr allweddol eich bod yn llenwi’r holiadur yma yn y linc isod. Bydd y Sir yn rhoi rhestr o enwau’r disgyblion i mi dechrau wythnos nesaf.

Diolch yn fawr iawn

Elinor Wyn Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kyP33WFzFhBAu_xZ0GJ0fSVURU9EWjRWVTlLNExQU1dPR0YxSU5GUUZIMC4u

Dear parents/guardians,

It is important that if you are a key worker that you fill in this questionnaire following the link, the county will then provide me with a list of names of pupils that can attend the school on Monday.

Thank you

Elinor Wyn Ellis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kyP33WFzFhBAu_xZ0GJ0fSVURU9EWjRWVTlLNExQU1dPR0YxSU5GUUZIMC4u

 

 

URGENT MESSAGE FROM SCHOOL – ENGLISH VERSION

Dear Parents

Ysgol Tremeirchion will be open next week for pupils of parents who are ‘Keyworkers’ only and pupils who receive Free School Meals.  You are required to let the County know if you are a Key Worker before your child/ren can attend school.  There are strict rules we have to follow.  The County will be providing us with a list of pupils’ names.

 The school will be open on Monday 23.3.20 for your child/children.

  • We intend to provide breakfast club- it will start at 8am with Mrs Delyth Williams.
  • The school will then be open until 3.15pm.
  • We will be providing school meals or you can provide a packed lunch.
  • Cylch Meithrin will run every afternoon.
  • There will be no After School Club.
  • Remember the usual school uniform

The school will not be providing normal lessons for your child/children.

Our intention is to create a timetable for teachers and teaching assistants to ensure that your child/children have good care. The staff will plan activities daily for the children similar to a club.

Thank you for your continued support in this difficult and challenging time.  We wish all our pupils and families our best wishes over the next few weeks.

Yours sincerely,

Elinor Wyn Ellis