Llythyren yr wythnos / Letter of the week

Yr wythnos yma byddwn yn canolbwyntio ar swn ‘r’ yn ein dosbarth. Mae yno groeso i disgyblion derbyn a meithrin ddod a tegan neu unrhywbeth i mewn ir ysgol sy’n dechrau ar llythyren hwn.

Byddwn yn gadael i chi wybod yn wythnosol beth yw llythyren yr wythnos. Hoffwn i’r disgyblion ymarfer ffurfio’r llythyren hwn adref. Mae yno bosib iddynt ymarfer y llythyren ar apiau ‘Tric a Chlic’ a ‘Cyw’ os oes modd  eu ar bapur.

 

This week we will be concentrating on the letter ‘r’ in our class. The nursery and reception pupils are welcome to bring something that begins with ‘r’ into school, for example a toy or a picture.

We will be letting you know the letter of the week through the website. We would like the pupils to practice writing the letter at home. Pupils can practice writing the letter on apps called ‘Tric a Chlic’ and ‘Cyw’ if possible or on paper.