‘WCW A’I FFRINDIAU’ COLOURFUL MAGAZINE ~ 2020/21

A colourful Welsh magazine for children aged 3 to 7 – with an English translation for parents

Full of well-known children’s characters including Peppa Pig, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti and Wcw himself!

Designed for pre-schoolers and early readers, each issue is full of material to help with Welsh reading, writing and counting… and it’s a lot of fun!

Don’t speak Welsh? Don’t worry! The magazine includes a full translation for non-Welsh speaking parents, so you can join in.

Only £25 a year for nine issues, including three double seasonal issues!

The magazine will be distributed by the School, starting with the December issue.

If you wish to subscribe, please use the link below:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/en/?ysgol=6633020

 

CYLCHGRAWN LLIWGAR ‘WCW A’I FFRINDIAU’ ~ 2020/21

Wcw a’i Ffrindiau – cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7

Cylchgrawn llawn hwyl gyda Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti ac Wcw ei hun!

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo… ac mae’n lot o hwyl!

£25 am flwyddyn am naw rhifyn, sy’n cynnwys tri rhifyn dwbl tymhorol!

Bydd y copïau yn cael eu dosbarthu gan yr Ysgol gan ddechrau gyda rhifyn mis Rhagfyr.

Dyma’r linc os hoffech danysgrifio:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6633020

Ceisiadau am leoedd yn ein Dosbarth Derbyn (Medi 2021) / Applications for places in our Reception Class (Sept 2021)

Nodyn i atgoffa rhieni/gwarchodwyr disgyblion Meithrin mai’r dyddiad cau am dderbyn ceisiadau am leoedd yn ein Dosbarth Derbyn (Medi 2021) ydy:-

Dydd Gwener, 20fed o Dachwedd, 2020

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-derbyn.aspx

A note to remind parents/guardians of Nursery pupils that the closing date to receive applications for places in our Reception Class (Sept 2021) is:-

Friday, 20th November, 2020

https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-admissions/reception-places.aspx