‘WCW A’I FFRINDIAU’ COLOURFUL MAGAZINE ~ 2020/21

A colourful Welsh magazine for children aged 3 to 7 – with an English translation for parents

Full of well-known children’s characters including Peppa Pig, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti and Wcw himself!

Designed for pre-schoolers and early readers, each issue is full of material to help with Welsh reading, writing and counting… and it’s a lot of fun!

Don’t speak Welsh? Don’t worry! The magazine includes a full translation for non-Welsh speaking parents, so you can join in.

Only £25 a year for nine issues, including three double seasonal issues!

The magazine will be distributed by the School, starting with the December issue.

If you wish to subscribe, please use the link below:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/en/?ysgol=6633020

 

CYLCHGRAWN LLIWGAR ‘WCW A’I FFRINDIAU’ ~ 2020/21

Wcw a’i Ffrindiau – cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7

Cylchgrawn llawn hwyl gyda Peppa Pinc, Sali Mali, Rwdlan, Ben Dant, Dewin a Doti ac Wcw ei hun!

Wedi’i gynllunio ar gyfer plant meithrin a darllenwyr cynnar, mae pob rhifyn yn llawn deunydd i helpu gyda darllen, ysgrifennu a rhifo… ac mae’n lot o hwyl!

£25 am flwyddyn am naw rhifyn, sy’n cynnwys tri rhifyn dwbl tymhorol!

Bydd y copïau yn cael eu dosbarthu gan yr Ysgol gan ddechrau gyda rhifyn mis Rhagfyr.

Dyma’r linc os hoffech danysgrifio:-

https://360.cymru/tanysgrifio/wcw/?ysgol=6633020

Ceisiadau am leoedd yn ein Dosbarth Derbyn (Medi 2021) / Applications for places in our Reception Class (Sept 2021)

Nodyn i atgoffa rhieni/gwarchodwyr disgyblion Meithrin mai’r dyddiad cau am dderbyn ceisiadau am leoedd yn ein Dosbarth Derbyn (Medi 2021) ydy:-

Dydd Gwener, 20fed o Dachwedd, 2020

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-derbyn.aspx

A note to remind parents/guardians of Nursery pupils that the closing date to receive applications for places in our Reception Class (Sept 2021) is:-

Friday, 20th November, 2020

https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-admissions/reception-places.aspx

 

 

* CEISIADAU AM LE YN Y DOSBARTH MEITHRIN MEDI 2020 * APPLICATIONS FOR PLACES IN THE NURSERY CLASS SEPTEMBER 2020 *

Nodyn i’ch hatgoffa y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau am le yn y Dosbarth Meithrin ym mis Medi, 2020 yw Dydd Gwener, 21ain o Chwefror, 2020

Gweler gwybodaeth pellach isod:

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

Llawer o ddiolch

A note to remind you that the closing date to receive the applications for places in the Nursery Class is Friday, 21st February, 2020

Please see further information below:

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/school-admissions/nursery-places.aspx

Many thanks

Llythyren yr wythnos / Letter of the week

Yr wythnos yma byddwn yn canolbwyntio ar swn ‘r’ yn ein dosbarth. Mae yno groeso i disgyblion derbyn a meithrin ddod a tegan neu unrhywbeth i mewn ir ysgol sy’n dechrau ar llythyren hwn.

Byddwn yn gadael i chi wybod yn wythnosol beth yw llythyren yr wythnos. Hoffwn i’r disgyblion ymarfer ffurfio’r llythyren hwn adref. Mae yno bosib iddynt ymarfer y llythyren ar apiau ‘Tric a Chlic’ a ‘Cyw’ os oes modd  eu ar bapur.

 

This week we will be concentrating on the letter ‘r’ in our class. The nursery and reception pupils are welcome to bring something that begins with ‘r’ into school, for example a toy or a picture.

We will be letting you know the letter of the week through the website. We would like the pupils to practice writing the letter at home. Pupils can practice writing the letter on apps called ‘Tric a Chlic’ and ‘Cyw’ if possible or on paper.