Ser yr Wythnos / Stars of the Week

Llongyfarchiadau i bawb ar dderbyn tysgysgrif seren yr wythnos heddiw. Roedd pob un disgybl wedi derbyn neges o ddiolch gan y staff ar ddiwedd wythnos cyntaf gyda’r ysgol yn agored i bawb. Mae’n bleser cael pawb yn ol.

A congratulations to all for recieving a star of the week certificate today. Every pupils received a message of thanks from the staff after completing their first full week back in school. It has been so nice to see everyone back in school.

Dyma lun disgyblion Cyfnod Sylfaen  / This is a picture of the Foundation Phase pupils –