Clwb Brecwast ~ Breakfast Club

Os ydy eich plentyn yn mynychu y Clwb Brecwast a ddim angen teithio ar y tacsi/bws mini yn y bore a fuasech mor garedig â gadael i yrrwr y tacsi/bws mini wybod o flaenllaw os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch

If your child attends the Breakfast Club and doesn’t need to travel on the taxi/minibus in the morning please would you kindly let the taxi/minibus driver know beforehand.

Many thanks.