Clwb Brecwast ~ Breakfast Club

Os ydy eich plentyn yn mynychu y Clwb Brecwast a ddim angen teithio ar y tacsi/bws mini yn y bore a fuasech mor garedig â gadael i yrrwr y tacsi/bws mini wybod o flaenllaw os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch

If your child attends the Breakfast Club and doesn’t need to travel on the taxi/minibus in the morning please would you kindly let the taxi/minibus driver know beforehand.

Many thanks.

 

Protocol Trafnidiaeth Ysgol / School Transport Protocol

Mae protocol trafnidiaeth ysgol gan Gyngor Sir Ddinbych wedi cael ei ddiwygio ar gyfer Medi 2021.  Dyma gopi gan Gyngor Sir Ddinbych.

2021-09 Welsh Protocol

The Denbighshire County Council school transport protocol has been amended for September 2021.  Here’s a copy from Denbighshire County Council.

2021-09 English Protocol