Gemau yr Oes Fictoria / Victorian Games

Mae plant blwyddyn 2 a 3 wedi bod yn astudio gemau roedd plant yn eu chwarae yn yr oes Fictoria. Un gem oedd sgitlo. Felly penderfynwyd cynllunio sgitl ein hunain ac yna arbrofi gyda gwahanol ‘peli’ a siapau i weld pa rai oedd y mwyaf effeithiol. Bur plant yn sgwrsio gyda’u partneriaid trafod ac yn ateb cwestiynnau; rhai gan y staff a rhai o hunan ddewis. Dyma luniau o’r plant yn gweithio. Roedd cyfle hefyd i drafod rheolau eu gemau gan gynnwys gwerth rhif o darro sgitl,  sut i gadw sgor a chyruno a’r  bellter  taflu/bowlio gyda rhai plant wedi mesur hyn i greu cysondeb. Da iawn blant, roedd y staff wedi mwynhau gweithio gyda chi ar y cynllun yma.

Pupils in Year 2 and 3 have been studying Victorian games. One game was skittles. We decided to create our own game and experiment with different ‘balls’ and shapes to see how effective they were. Children also talked with their ‘partner trafod’ (discussion partner) and answered questions designed by staff and from their own ideas. Here are some pictures of the children and their work. There was also an opportunity to discuss the rules for their games including giving a value to a skittle that was knocked over and some measured the distance for throwing/bowling for consistency. Well done everyone, the staff really enjoyed working with you on this project.