Ffurflen Ganiatâd / Consent Form

Oni bai bod eich plentyn wedi cynrychioli’r ysgol mewn chwaraeon eleni, rydym yn gofyn i chi gwblhau Ffurflen 8, ffurflen ganiatâd ymweliadau oddi ar safle, cyn i ni fynd i ymarfer ein Sioe Nadolig yn Ninbych ddydd Mawrth nesaf. Mae eich plentyn â ffurflen yn dod adref heddiw, a wnewch chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen i’r ysgol erbyn dydd Llun, Rhagfyr 19eg, os gwelwch yn dda.

Unless your child has represented the school in a sports competition this year, we kindly ask you to complete Form 8, an off-site visit consent form, before we go to rehearse our Christmas Show in Denbigh next Tuesday. Your child will be coming home with a form today, will you please complete and return the form to school by Monday, December 19th.