Wythnos Gwrth Fwlio Tachwedd 16 – 20 / Anti Bullying Week November 16-20

Wythnos nesaf bydd hi yn wythnos gwrth-fwlio. Rydym wedi cynllunio gweithgareddau ar draws yr ysgol ar gyfer y disgyblion.

 

Next week, it will be anti-bullying week. We have prepared various activities across the school for the pupils.

 

Dydd Llun, 16 o Dachwedd hoffwn i’r disgyblion wisgo sanau od.

Monday, 16th of November we would like the pupils to wear odd socks.

 

Dydd Mercher, 17 o Dachwedd byddwn yn creu jig so ysgol gyfan gyda’r addewid o sut pob un ohonom uno yn erbyn bwlio.

Wednesday, 17th of November we will be creating a jigsaw where the pupils will all make a pledge as to how we can all unite against bullying.

 

Dydd Gwener, 20 o Dachwedd bydd y Cyngor Ysgol yn siarad gyda Swyddog Addysg am ein gwaith ni fel ysgol yn ystod yr wythnos gwrth fwlio.

Friday, 20th of November the School Council will be speaking to an Education Officer telling them of the work we have been doing throughout the week.

 

Rap Gwrth-fwlio Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 Anti-Bullying Rap

Dyma rap gwrth-fwlio gan disgyblion blwyddyn 1 a 2. Maent wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth sy’n cael ei gynnal gan Sir Ddinbych.

Bydd wythnos 16 o Dachwedd yn wythnos gwrth fwlio ac bydd yr ysgol yn gwneud gweithgareddau i gyd-fynd ar wythnos hwn.

 

Here is year 1 and 2 anti-bulling rap. They have taken part in a competition run by Denbighshire County Council.

The week beginning 16th of November will be anti bullying week where the pupils will be taking part in various activities.