Cefnogi Darllen yn yr ysgol a’r cartref / Supporting reading in the school and at home

4163216_orig

Dyma rhai syniadau i’ch helpu neu atgoffa o sut y gellir roi cymorth darllen yn y cartref.

Here are some ideas and  reminders on how it is possible to support reading in the home.

cefnogi-darllen-reading-support

darllen_gyda-rhieni-reading-with-parents

genre-darllen-reading-genre

camau-darllen-dan-arweiniad-guided-reading

darllen-reading