Cegin yr Ysgol / School Kitchen

Mae cegin yr ysgol am fod ar agor heddiw.

The school kitchen will be open today.