Celf a Chreff yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Atodaf manylion ar gyfer Celf a Chrefft yr Urdd eleni. Bydd angen mynd ar darnau Celf a Chrefft i Ocsiwn Rhuthun ar Dydd Iau, 4rydd o Fai rhwng 10 o’r gloch 12 o’r gloch.

Os ydych wedi gwneud darnau ar gyfer yr Eisteddfod adref bydd angen-

  1. Cofrestru’r darn ar y porth
  2. Tynnu ffotograff o waith eich plentyn/plant a’i uwchlwytho i’r Porth
  3. Argraffu’r label a’i osod ar y gwaith

Os gallwch ddod a’r gwaith i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, 3rydd o Fai.

Tybed os oes yno rhywyn ar gael i fynd i Rhuthun yn ystod bore’r 4rydd o Fai? Os gallwch adael mi wybod, mi fyddai hynny o gymorth mawr. Diolch

I’ve enclosed information regarding Art and Craft competition for the Urdd this year. The art and craft items will need to reach Ruthin Farmers Auction on Thursday, 4th May between 10 and 12 o clock.

If you have done art and craft items for the Urdd at home please ensure that –

  1. The work is registered on the ‘Porth’
  2. Take a photograph of the pupils work and upload onto the ‘Porth’
  3. Print out the label and attach to their work

Please could all of the art and craft items be sent into school by Wednesday, 3rd of May.

I wonder if anyone is available to take the work to Ruthin Farmers Auction on Thursday morning, 4th of May between 10 and 12? If anyone is available, that would be a great help. Thank you