Celf a Chrefft ar gyfer yr Urdd / Art and Craft for the Urdd

Dyddiad cau yw 5.4.2022

Os ydych wedi cystadlu gyda chystadlaethau celf a chrefft ar gyfer yr Urdd, a fedrwch yrru lluniau o gwaith eich plentyn/plant drwy ebost i mi erbyn prynhawn Dydd Llun, 4rydd o Ebrill. Byddaf wedyn yn uwchlwytho’r lluniau ir porth erbyn y dyddiad cau Dydd Mawrth, 5ed o Ebrill. Diolch yn fawr iawn.

Closing date is 5.4.2022

If you have competed with the art and craft competitions for the Urdd, please could you send me a picture of your child’s/children’s work to me through email by Monday, 4th of April. I will then upload their work onto the Urdd’s ‘porth’ by the closing date, which is Tuesday, 5th of April. Many thanks.

[email protected]