Chwistrell Ffliw Trwynol / Nasal Flu Spray

Pnawn da / Good afternoon

Fe welwch yn amgaeedig wybodaeth ynglŷn â Chwistrell Ffliw Trwynol i rannu gyda rhieni ar ran BCUHB

Please find attached information regarding Nasal Flu Spray to share with parents on behalf of BCUHB

Flu Catch up Cymraeg

flu catch ups at KB english