Cinio Arbennig ‘Wear it pink’ * 21.10.22 * ‘Wear it pink’ Special Lunch

Mae croeso i’r disgyblion wisgo un eitem binc (e.e. crys-t, het, band gwallt) gyda’r wisg ysgol ond nid oes rhaid. Nid ydym yn gofyn am gyfraniad ond mae posib cefnogi’r elusen yma: Wear it pink 2022 – JustGiving

Pupils are welcome to wear one pink item (e.g. t-shirt, hat, hair band) with the school uniform but it is not necessary. We are not asking for a donation but it is possible to support the charity here: Wear it pink 2022 – JustGiving