Cinio Dydd Gwener yma * 14.07.23 * This Friday’s Lunch

Bydd yna newid bach i’r fwydlen cinio ysgol (wythnos 2) Dydd Gwener yma fel a ganlyn:-

Selsig, Sglodion a Sôs Coch a Côn Hufen Iâ Mefus i ddilyn.

Diolch yn fawr.

There will be a slight change to the school lunch menu (week 2) this Friday as follows:-

Sausage, Chips & Ketchup followed by Strawberry Ice Cream Cone

Thank you.