Cinio Dydd Gwyl Dewi ~ St. David’s Day Lunch

Dyma ginio Dydd Gwyl Dewi ar Ddydd Mawrth, 1af o Fawrth:-

Gwjons Cyw Iâr gyda sglodion a ffyn moron a Cacennau Cri i ddilyn.

Mae hi hefyd yn ddiwrnod di-wisg.  (Gweler poster isod gafodd ei roi ar y wefan ar 14.02.22).

ATGOFFA:  Mae Dydd Llun, 28ain o Chwefror yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff.

Diolch yn fawr.

Here’s the lunch for St. David’s Day on Tuesday, 1st March:-

Chicken Goujons with chips and carrot sticks followed by Welsh Cakes.

It is also a non-uniform day.  (Please see poster below which was put on the website on 14.02.22).

REMINDER:  Monday, 28th February is a Staff Training Day.

Thank you.