Cinio Dydd Santes Dwynwen / St. Dwynwen’s Day Lunch – 25.01.23

Bydd Anti Chris yn paratoi cinio arbennig Dydd Mercher yma:-

Byrger Biff mewn Bynsen gyda Sglodion a Saws Tomato a Bisged Bara Byr Siap Calon i ddilyn.

Anti Chris will be preparing a special lunch this Wednesday:-

Beef Burger in a Bun with Chips and Tomato Ketchup followed by a Heart Shaped Shortbread Biscuit