Cinio Nadolig * 07.12.23 * Christmas Lunch

Diolch i’r rhai sydd wedi cwbwlhau’r ffurflen ar-lein ynglyn a’r uchod gafodd ei roi ar Class Dojo Dydd Gwener diwethaf. Os nad ydych wedi cwbwlhau’r ffurflen gofynnir yn garedig i chi ei gwbwlhau HEDDIW os gwelwch yn dda er mwyn i Anti Chris ein Cogyddes allu archebu’r bwyd. Mae croeso i holl ddisgyblion y dosbarth Meithrin aros am y cinio arbennig yma. Os nad ydynt yn aros i’r Cylch Meithrin yn y prynhawn, gofynnwn yn garedig i chi ddod i’w nhol nhw am 12:30pm. Diolch yn fawr.

Thank you to the ones who have completed the online form regarding the above we posted on Class Dojo last Friday. If you haven’t completed the form we ask you kindly to complete it TODAY please so that Anti Chris our Cook can order the food. All pupils in the Nursery class are welcome to stay for this special lunch. If they are not staying for the Cylch Meithrin in the afternoon, we ask you kindly to pick them up at 12:30pm. Thank you.