Cinio Nadolig a Diwrnod Gwisgo Siwmper Nadolig * 7.12.23 * Christmas Lunch & Wear a Christmas Jumper Day

Yn anffodus ni fydd Pwdin Nadolig ar gael oherwydd cawsom neges gan y Sir i ddweud fod y Pwdin Nadolig yn cynnwys alcohol a ddim yn addas i blant. Ymddiheuriadau am hyn.

Unfortunately there will be no Christmas Pudding available as we had a message from the County to let us know that the Christmas Pudding contains alcohol and not suitable for children. Apologies for this.