* Cinio Yfory * Tomorrow’s Lunch *

Bydd yna newid bach i ginio yfory fel a ganlyn:-

Cyw Iâr BBQ gyda Sglodion (yn lle Pitsa gyda Sglodion)

There will be a slight change to tomorow’s lunch as follows:-

BBQ Chicken with Chips (instead of Pizza with Chips)