Cinio Ysgol * 22.12.22 * School Lunch

Bydd newid bach i’r fwydlen cinio ysgol (wythnos 3) ar Ddydd Iau, 22ain o Ragfyr sef diwrnod olaf y tymor:-

Pitsa a Sglodion a Bisged Nadolig i ddilyn.

There will be a slight change to the school lunch menu (week 3) on Thursday, 22nd December, which is the last day of term:-

Pizza & Chips and Christmas Biscuit to follow.