Cinio Ysgol ar ôl y Pasg ~ School Lunch after Easter

Ar ôl gwyliau’r Pasg bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r Ysgol ar Ddydd Mawrth, 26ain o Ebrill gan fod y Dydd Llun yn Ddiwrnod Hyfforddiant Staff.

Bydd y fwydlen cinio ysgol ychydig bach yn wahanol fel a ganlyn:-

Dydd Mawrth, 26ain o Ebrill – Pysgodyn, Woffl a Ffa Pôb a Chracyr a Chaws i ddilyn.

Dydd Mercher, 27ain o Ebrill – Bolognes a Pasta a Bisged i ddilyn.

Yna yn ôl i’r fwydlen arferol (Wythnos 3) ar Ddydd Iau, 28ain o Ebrill (Cinio Rhôst).

Diolch yn fawr.

After Easter holidays pupils return to school on Tuesday 26th April as Monday is a Staff Training Day.

The school lunch menu will be slightly different as follows:-

Tuesday 26th April – Fish, Waffle & Beans followed by Cheese & Cracker.

Wednesday 27th April – Bolognaise & Pasta follwed by a Biscuit.

Then back to normal menu (Week 3) on Thursday 28th April (Roast Lunch).

Thank you.