Cinio Ysgol Dydd Gwener yma / This Friday’s School Lunch

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn ôl i’r Ysgol a hefyd y disgyblion newydd Dydd Gwener yma, 3ydd o Fedi.

Dyma fydd y cinio ysgol Dydd Gwener:-  Cyw Iâr a Sglodion a Bisged ‘Shortbread’.

Gweler isod gopi o fwydlen cinio’r Ysgol gyda wythnos nesaf yn Wythnos 1.

Nodwch os gwelwch yn dda fod pris cinio ysgol wedi cynyddu i £2.40 (Gweler y post blaenorol gan Gyngor Sir Ddinbych)

We look forward to welcoming everyone back to School together with the new pupils this Friday, 3rd September.

The school lunch on Friday will be as follows:-  Chicken & Chips and Shortbread Biscuit.

Please find below a copy of the school lunch menu with next week being Week 1.

Please note that the price of a school meal has increased to £2.40 (Please see previous post from Denbighshire County Council)

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU